Hiuskilta salo.jpg

MIKÄ HIUSKILTA?

Salon seudun ammattiopiston hiusala liittyi valtakunnalliseen Kiltakoulu -toimintaan ja sai oman Hiuskilta logonsa. 


Kiltakoulujen tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. 


Salossa hiusalalla tätä mallia hyödynnetään opetuksessa, jossa opiskelijat dokumentoivat oppimistaan eri tavoin mm. osaamisen työkirjaan, blogiin tai instagramiin. Instgram/blogi toimii samalla oman osaamisen ja taidon näyttämisen välineenä niin opettajille, opiskelijoille kuin työnantajille. Lisäksi opiskelijat kuvaavat omia videoita ja toimivat usein tiimeissä sekä auttavat toisiaan vertaisoppimalla.  


Yrittäjämäistä asennetta tuetaan mm. Ny-sopimusyrittäjyys mallilla, jossa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen NY-yrittäjänä


Olemme kaikki yhtä suurta perhettä ja autamme toisiamme. 

Kehitämme koko ajan uusia oppimis- ja opetusmenetelmiä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Olemme mukana erilaisissa hankkeessa, jonka tuella kehitämme toimintaamme jatkuvasti.  

Hiuskilta salo.jpg

KILTAKOULU PEDAGOGIIKKA

Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen 

- mm. alan omat nettisivut ja insagram tiedonjakamisen välineinä


Tiimioppiminen 

- mm. hiusalalla integroidut yhteisten aineiden opetus tiimioppimisen mallin mukaisesti


Virtuaaliset oppimis- ja opetusmenetelmät

- mm. instagramin, blogien ja videoiden käyttö opetuksessa, oma "YouTube salohiusala -kanava"


Vertaisoppiminen

- Alauttaminen: mm. Parturi-kampaamo AmiStylessä eri vuosikurssin opiskelijat työskentelevät yhdessä samaan aikaan ja auttavat toisiaan


Yrittäjyys ja yrittäjyyshenkisyys

- Yrittäjyyskurssit, Hiusalan Ny -sopimusyrittäjyysmallin kehittäjät, työssäoppiminen yrittäjänä