top of page
Hiuskilta salo.jpg

MIKÄ HIUSKILTA?

Salon seudun ammattiopiston hiusala liittyi valtakunnalliseen Kiltakoulu -toimintaan ja sai oman Hiuskilta logonsa. 

 

Kiltakoulujen tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. 

 

Salossa hiusalalla tätä mallia hyödynnetään opetuksessa, jossa opiskelijat dokumentoivat oppimistaan eri tavoin mm. osaamisen työkirjaan ja instagramiin. Instgram toimii samalla oman osaamisen ja taidon näyttämisen välineenä niin opettajille, opiskelijoille kuin työnantajille. Lisäksi opiskelijat kuvaavat omia videoita ja toimivat usein tiimeissä sekä auttavat toisiaan vertaisoppimalla.  

 

Yrittäjämäistä asennetta tuetaan monin eri tavoin mm. hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjyyspäivänä, joka toistuu opiskelijoiden opinnoissa joka vuosi uudistettuna. 

 

Olemme kaikki yhtä suurta perhettä ja autamme toisiamme. 

Kehitämme koko ajan uusia oppimis- ja opetusmenetelmiä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Olemme mukana monessa, mm. erilaisissa hankkeissa, joiden tuella kehitämme toimintaamme jatkuvasti.  

Hiuskilta salo.jpg

KILTAKOULU PEDAGOGIIKKA

Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen 

- mm. alan omat nettisivut ja insagram tiedonjakamisen välineinä

 

Virtuaaliset oppimis- ja opetusmenetelmät

- mm. instagramin, blogien ja videoiden käyttö opetuksessa, oma "YouTube salohiusala -kanava"

 

Vertaisoppiminen

- Alauttaminen: Panostamme vahvasti koko alan yhteiseen toimintaan ja yhteistyöhön. Oppimisympäristömme ovat avaria/avoimia ja eri vaiheissa opintoja olevat opiskelijat työskentelevät yhdessä toisiaan tukien. 

 

Yrittäjyys ja yrittäjyyshenkisyys

- Yrittäjyyskurssit, hius- ja kauneudenhoitoalan oma yrittäjyyspäivä vuosittain, matalan kynnyksen oppisopimusjaksot,  työssäoppiminen yrittäjänä jne.

bottom of page